het speelhofje van Sassie

De gastouder waar persoonlijke aandacht en zorg het belangrijkst zijn

Welkom op het Speelhofje van Sassie
Nu per direct 1 plek beschikbaar op dinsdag en donderdag
voor een kindje vanaf 1 jaar

Gastouderopvang is een kleinschalige en betaalbare vorm van kinderopvang welke plaats kan vinden bij de gastouder of bij de vraagouder thuis.
Ik bied opvang bij mij thuis aan kinderen van 0 t/m 4 jaar. De woning is kindvriendelijk ingericht en voldoet aan de landelijk gestelde eisen. Ik streef naar een groepsgrootte van maximaal 5 kinderen om zo zoveel mogelijk aandacht aan de kinderen te kunnen geven
Ik stimuleer kinderen om zich te ontwikkelen in hun kennen en kunnen en geef ze de aandacht die zij nodig hebben. Door gebruik te maken van een dagindeling/planning, bied ik kinderen structuur. De activiteiten die wij doen zijn afwisselend actief en passief: van dansen of buiten spelen tot een boekje lezen of even lekker een filmpje/televisie kijken.
Ik wil er graag voor zorgen dat ieder kind zich op zijn gemak voelt en met plezier bij mij komt!